ร้านปิ้งย่างกระทะร้อนฮิตติดลมบนไปมีคนปัจจุบันว่าจะมีสาขาอื่นที่มาอื่นตามมาช่าจะอื่นตามใจร้อน) อิ่มอร่อยไปกับเนื้อโคขุนที่อร่อยฟินเฉาะทั้งกุ้งไม่แพ้กันตบ ท้ายตลาดแพ้กันตบด้วยความชื่นใจย่าง ๆ กันเพลินอร่อยจัดเต็มไม่มี