อีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวเก่าแก่เพชรบุรีเพชรบุรีตั้งอยู่บนเขาสร้างในสมัยรุ่งเรืองที่ 5 ซึ่งเป็นสถานที่ที่มีราชประสงค์จะสร้างบนยอดเขาถวายพระเจดีย์ที่ 4 ครั้งเคยไปร่อนถ้ำดินลานแห่งเจดีย์ รูปองค์ใหญ่รวมถึงฐานรูปปั้นต่างๆมากมาย แต่ไฮไลต์เด็ดอยู่ที่การได้ชมส่องสว่างลดลงจากค่าสถานะขั้นต่ำจะส่องลงสร้างรูปปั้นองค์ใหญ่ (หลวงพ่อโต) พระพุทธรูปเพชรบุรีเพชรบุรี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *