จุดหมายปลายทางที่เหมาะสำหรับการพักผ่อนแบบธรรมชาติอย่างแท้จริงตั้งอยู่บนเทือกเขาสูงที่ล้อมรอบด้วยภูเขาและธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์อากาศเย็นตลอดทั้งปีภายในสถานีเกษตรหลวงอ่างขางมีเพียงแปลงผักและบริเวณโดยรอบเป็นเพียงหมู่บ้านบนภูเขา ของคนไทยบรรยากาศเงียบสงบตกหลุมรักที่นี่แน่นอน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *