logo4.png

all-4-thai.com

ดอยอ่างขาง จังหวัดเชียงใหม่

จุดหมายปลายทางที่เหมาะสำหรับการพักผ่อนแบบธรรมชาติอย่างแท้จริงตั้งอยู่บนเทือกเขาสูงที่ล้อมรอบด้วยภูเขาและธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์อากาศเย็นตลอดทั้งปีภายในสถานีเกษตรหลวงอ่างขางมีเพียงแปลงผักและบริเวณโดยรอบเป็นเพียงหมู่บ้านบนภูเขา ของคนไทยบรรยากาศเงียบสงบตกหลุมรักที่นี่แน่นอน